Gold of Sitia 0,2

5 lt ΚΩΔ 50.0106
3 lt ΚΩΔ 50.0105
1,5 lt ΚΩΔ 50.0104
1 lt ΚΩΔ 50.0103
500 ml ΚΩΔ 50.0102
250 ml ΚΩΔ 50.0101
250 ml Μαράσκα ΚΩΔ 50.0095
100 ml Μαράσκα ΚΩΔ 50.0082
60 ml Μαράσκα ΚΩΔ 50.00097

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Σητεία Λασιθίου Κρήτης Π.Ο.Π.

ΕΞΑΓΩΓΗ  ΕΝ ΨΥΧΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ΄ευθείας από ελιές & μόνο με μηχανικές μεθόδους

EL 40 031

ΟΞΥΤΗΤΑ: < 0.3% MAX
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ: < 20 meq O2/kg
ΚΗΡΟΙ: <150 mg/kg K268 <22 K232<2.50 ΔΚ <0.01

1 Lt

Scroll to Top